Apartman Yönetimi Nasıl Kurulur?

Apartman yönetimi yapılması gereken düzenli ve ekstra işlerin planlamasını yapan, periyodik bakımlar ile ilgili gerekli takipleri yürüten kuruldur. Her apartmanda böyle bir yönetim bulunması gerekir çünkü işler kendi kendine ilerlemez.

Mutlaka kontrol eden, takip eden ve yöneten bir veya birden fazla kişi bulunmalıdır. Bu işlerin başında temizlik, varsa asansör bakımı, arızalı aydınlatma araçlarının tamiri, bahçe bakımı, peyzaj çalışmaları, varsa otomatik kapının bakımı gibi şeyler yer almaktadır. Apartman görevlisi yoksa bu tip işlerin yaptırılması başlı başına bir zorluktur çünkü her iş türü için farklı bir uzman, teknisyen, usta veya şirket ile anlaşmak ve çalışmak gerekecektir.


Tüm bu işlerin yürütülmesi için apartman yönetimi nasıl kurulur konusunda tüm kat maliklerinin bilgi sahibi olması önemlidir. apartmanlarda yönetim oluşturulması için en az sekiz daire olması istenmektedir.

Sıfırdan kurulması için ise kat maliklerinden istekli veya bilgi sahibi birinin kat maliklerini toplantıya çağırması veya ortak bir kararla toplanılması için girişimde bulunması gerekir. Kat maliklerinin en az üçte biri katıldığında toplantı yapılabilmektedir. Kiracılar değil ev sahipleri alınacak kararlarda hak sahibidir.

En az 15 gün önceden yapılması gereken toplantı çağrısı ile hangi gün, hangi saatte ve nerede toplanılacağı duyurulur. Bu duyuru apartman girişinde ilan panosuna asılabileceği gibi herkesin kullandığı asansörlere de asılabilir. Kimi yönetimler ise dairelere duyuru metnini elden teslim etmektedir. Yönetici adaylarından en fazla oy alan başkan olarak seçilir ve diğer adaylarla birlikte yönetim kurulunu oluşturur.

Apartman Yönetimi Kaç Kişiden Oluşur?

Apartman yönetimi kaç kişiden oluşur konusunda tüm apartmanlarda kat malikleri bilgi sahibi olmak istemektedir. Kimisi yönetimde yer alabilmek için kimisi ise işlerin doğru yapıldığından emin olmak için bu bilgiye sahip olmak ister.

Apartmanda ikamet eden ev sahiplerinin katılımıyla yönetim kurulu oluşturulmaktadır. En fazla oy alan kişinin başkan olarak seçildiği toplantıda en az 3 kişi de ona yardımcı olmak için seçilir ve yönetim kurulunu oluştururlar. Aslında bununla ilgili net kurallar Kat Malikleri Kanununda yer almakla birlikte, işlerin pratikte daha rahat yürümesi adına daha fazla kişi de yönetime yardımcı olabilir.

Başkanın yönetiminde tüm apartman sakinleri işlerin yürütülmesine katkıda bulunabilir. Bazı apartmanlarda problem yaşanmadan herkes yönetime katılıp iş bölümü yaparak huzurlu bir ortamın tesis edilmesine katkıda bulunabilir. Ancak günümüzde insanların farklı karakterde olmaları ve beklentilerinin yine farklı olması nedeniyle büyük problemler yaşanmakta, işler duraksatılmakta, bazen ise hiç yürütülememektedir. Böyle durumlar için kanunların önerdiği Profesyonel Bina Yönetimi hizmeti veren firmalardan yardım alınabilir. Böylece kat malikleri arasında problem yaşanmasının da önüne geçilmiş olur.


Apartman Yönetimi Kaç Ayda Bir Toplanır?

Apartman yönetimi işlerin periyodik olarak yürütülmesi adına ayda bir toplanabilir. Hem gelir-gider kontrolü, hem alacak-verecek takibi için yönetim kurulunun düzenli aralıklarla toplanmasında fayda vardır. Genellikle işler tek bir kişinin üzerine yıkılır ve bu şekilde çok katkı sağlayan olmaz. Ancak çok büyük apartmanlarda gelir-giderin kontrolü için yönetim kurulu başkanına kesinlikle yardımcı olmak gerekir. Bu hem denetim hem de iş yükünün hafifletilmesi adına zaruridir.

Toplantılar genellikle insanlar için itici gelmektedir. Hem zaman kaybı hem de gergin geçen bu toplantılara kat malikleri katılmak istememektedir. Bu yüzden, hem gelir-gider muhasebesinin oluşturulması, hem temizlik ve tamirat gibi fiziksel işlerin yürütülmesi hem de huzurun sağlanması için profesyonel apartman yönetimi hizmeti almak, çoğu problemin yaşanmaması ve özellikle aidatların düzenli toplanabilmesi için büyükşehirlerde sıkça rastlanılan bir çözüm haline gelmiştir.

Yorumlar(0)

Henüz onaylanmış yorum yok!
Yazıya ilk yorumu siz yazarak düşüncelerinizi diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

Yorum Yap