Site Yönetimi Hangi Kanuna Tabi?

Site yönetimi mevzuat olarak Kat Mülkiyeti Kanununa tabidir. Genel esasları bu kanun çerçevesinde belirlenmiş olup özel hükümler için farklı yönetmeliklere bakılabilmektedir. Özellikle anlaşmazlık halinde alacak verecek veya borçlar konularında yazılan yasaların hükümleri geçerli olabilmektedir.

Ancak yönetimi de kat maliklerini de ilgilendiren en önemli ve genel mevzuat “Kat Mülkiyeti Kanunu” olmaktadır. Sitelerde en fazla anlaşmazlık yaşanan konular arasında olan aidatlar ve diğer harcamalar mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirilmekte olup, buna göre yasal süreç takibi yapılmaktadır.


Profesyonel site yönetimi firmaları kat malikleri ile ilgili alacak-verecek konularında avukatlar aracılığı ile bildirimde bulunmaktadır. Bu bildirimi de gerekli kanunlar çerçevesinde yerine getirebilir.

Özellikle aidatlar ile ilgili kesin maddeleri içeren kanun ve yönetmelikler dikkate alınarak, buna göre işlem yapılması önemlidir. Kat İrtifakı ile başlayıp, yeni ve artık modern şekilde yaşamaya geçilen binalardan oluşan sitelerde ortak yerler, bağımsız bölümler, ortaklık, ortaklığın giderilmesi, borçlar, bakımlar, sitenin korunması, zarardan ötürü ortaya çıkan sorumluluklar, çatı yapılması, asansör giderleri, boya, badana ve tadilat işleri, kat mülkiyetinin devri gibi konular site yönetimi hangi kanuna tabi sorusunun cevapları olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kat maliklerinin borçlarından kaynaklanan alacakların kiracıdan alınıp alınamayacağı, zemin katta oturanların asansör masraflarına katılıp katılmayacakları, alt katlarda oturanların çatıdan kaynaklanan masraflara katılıp katılmayacakları gibi konular, günümüzde en çok karşılaşılan problemler arasındadır. Tüm bu hususları genel bir mevzuat çerçevesinde özel yönetmeliklerin de dahil olduğu bir anlayışla çözmek kanunen gereklidir.

Site Yönetimi Yönetmeliği Hangisi?

Site yönetimi yönetmeliği kat malikleri kanunu ile başlayarak çeşitli yönetmelikler ve genelgeler ile çerçevesi çizilen bir mantık ile sınırlandırılmıştır. Çeşitli borçlardan kaynaklanan alacakların site yönetimi tarafından nasıl alınacağı bu tür yönetmeliklerin kapsamında çözümü bulunan konurlar arasındadır. Oluşturulacak genel kurulun çalışma şekli, toplanma biçimi, hangi nedenlerden ötürü olağanüstü toplanma kararı alabileceği, yönetim planının oluşturulması, kimlerin yönetici olabileceği, kiracıların sorumlulukları, ev sahiplerinin zorunlu olarak katılmak durumunda oldukları masraflar, kat malikleri toplantısı ve zamanı, sıklığı ilgili yönetmeliklerde belirtilmektedir.

Genel kurulda yeter sayı, oya katılma şekli, oy çokluğu veya oy birliği ile alınabilecek kararlar, yönetici atanması ve anlaşmazlıklar oluştuğunda hangi çerçevenin takip edileceği yer almaktadır.

Site yöneticilerinin kat malikleri arasından aranması veya seçilmesi durumunda birçok alacak konusunda problem yaşadığı görülmektedir. İlgili yönetmelikler ışığında site yönetimini profesyonel site yönetimi yapan firmalara verebilirsiniz. Hem alacaklar konusunda hem de temizlik, bakım, tadilat ve giderlerin yönetilmesi konularında profesyonel tutum izleyen firmaların kozlarının daha güçlü olduğu gözlenmiştir.

Yöneticinin görevleri, sorumlulukları, ortak alanların kullanılması, defterlerin tutulması, belgelerin saklanması, işletme projesinin yapılması ve saklanması, genel kurulun yetkileri gibi konular birçok site yöneticisinin mağdur olduğu konular olmaktadır.


Site Yönetiminin Sorumluluğu Ağır mı?

Site yöneticisi olmadan önce site yönetiminin sorumluluğu ağır mı konusunda bilgi sahibi olunması tavsiye edilir. Çünkü kişisel olarak problem yaşamaktan imtina eden kişiler, onlarca belki yüzlerce kişinin yaşadığı sitelerin yönetimi konusunda kendisini huzursuz hissedebilir.

Kat maliklerinin ortak görüşlerini almak, anlaşmazlıklarda hukuken ikna etmeye çalışmak zor işlerdir. Günümüzde birçok site veya apartman yönetim konusunda yaşadığı anlaşmazlıkları kökünden çözmek ve tatsızlık yaşanmasını önlemek için profesyonel site yönetimi kavramı ile tanışmıştır.

Site yönetimi konusunda profesyonel şirket üzerinden tüm hizmetleri yürüten firmalar, hem kat maliklerinin komşuluk hukukunun bozulmasını engellemekte; hem de sitenin problemsiz şekilde yönetilmesini sağlamaktadır.

Yorumlar(0)

Henüz onaylanmış yorum yok!
Yazıya ilk yorumu siz yazarak düşüncelerinizi diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

Yorum Yap